Over Support!

Over Support!

Een heldere pedagogische huisstijl is de basis voor het bieden van passend onderwijs en het werken aan hoge opbrengsten.

Wij zijn sterk gericht op ontwikkelingen binnen het onderwijs en de jeugdzorg, beschikken over uitgebreide kennis en ervaring. Wij kunnen helpen een heldere pedagogische huisstijl te implementeren. In twee jaar tijd voeren we op scholen werkwijzen in die leiden tot een cultuur van betrokkenheid, duidelijkheid en positiviteit. We werken zowel preventief als curatief.


Wij stellen het kind centraal door de hulp aan het kind en daaromheen te organiseren en/of zelf uit te voeren. Zij werken vanuit de sociaal-ecologische visie. Dit houdt in dat oplossingen altijd worden gezocht in relatie met de omgeving.


Support! is een initiatief van OBD Noordwest.