Over Support!Een heldere pedagogische huisstijl is de basis voor het bieden van passend onderwijs en het werken aan hoge opbrengsten. Naast het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gaat het om het sturen op gewenst gedrag en werken aan positieve, veilige groepen. De ingrediënten van een pedagogische huisstijl zijn: schoolbreed en planmatig werken vanuit gedeelde waarden, een preventieve benadering, een positieve insteek en partnerschap met ouders.


Kinderen hebben dikwijls speciale pedagogische behoeften. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat ze gepest zijn, minder makkelijk kunnen leren dan anderen (of juist veel beter), omdat ze iets vervelends hebben meegemaakt, druk zijn of gedragsproblemen vertonen. Er kan sprake zijn van angst, van slaapproblemen, werkhoudingsproblemen, woede-uitbarstingen, te weinig zelfvertrouwen of een te laag zelfbeeld. Het kan vervelend zijn voor het kind zelf en voor de omgeving.


Expertisecentrum Support! biedt advies, begeleiding en hulp op maat, zo kortdurend mogelijk, passend bij de behoefte van het kind en gericht op een integrale aanpak tussen school en thuis. Support! helpt de behoeften van kinderen in kaart te brengen door partner te zijn in de ondersteuning, hulp en zorg bij groei en opvoeding.